Priemyselná ekológia

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >  Posledná

Integrovaná prevencia znečisťovania – účinný nástroj ochrany životného prostredia

Technika 1-2/2011

Naša moderná spoločnosť sa vyznačuje rastúcou spotrebou výrobkov a služieb a z toho následne vyplývajúcim nárastom odpadu. Najlepšie je samozrejme, keď sa žiaden odpad nevytvorí. To je ale ideálny stav, ktorý neexistuje. Tvorba odpadu sprevádza človeka celý jeho život a v bližšom pohľade sa vlastne vyskytuje aj v tom, čo človek vytvára počas svojho života, teda v každej životnej etape výrobku. Začína sa tvoriť už pri výrobnej etape, pokračujúc cez spotrebnú a končí v etape jeho zneškodnenia. Odpad sa rôzni svojim skupenstvom, pôvodom a charakterom. Je nutné si tento „odpadový tieň", ktorý má ľudská existencia na Zemi, uvedomiť a počítať s jeho vplyvom na životné prostredie.

Viac informácií

Nový analyzátor testo 330 zobrazuje namerané údaje graficky

Technika 10/2010

Porozumiete analýze spalín na prvý pohľad

Bez ohľadu na používané technológie musí každý spaľovací systém pracovať optimálne. Dnes je oveľa viac, ako kedykoľvek predtým, v centre pozornosti príprava tepla podľa aktuálnej spotreby, nízka spotreba energie a zníženie emisií. Aby sa dal čo najoptimálnejšie využiť existujúci potenciál, je potrebné pravidelné testovanie a nastavovanie vykurovacieho systému.

Viac informácií

Nevyužité možnosti veternej energie

Technika 7-8/2010

V súčasnej dobe môžeme sledovať klimatické zmeny vo forme celkového zvyšovania teploty a extrémnych výkyvov počasia (záplavy, víchrice, horúce letá, atď.). Globálne otepľovanie je spôsobené aj emisiami. Tie sa môžu znížiť nahradením neobnoviteľných zdrojov energie, obnoviteľnými. Ako prvá sa začala využívať voda, teraz je to aj slnko, vietor, geotermálna energia, bioplyn a biomasa (tá je síce obnoviteľný zdroj, no je zdrojom ďalších emisií). Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je nevyhnutné aj kvôli stále sa znižujúcemu stavu prírodných zdrojov ako uhlie, ropa, zemný plyn (odhad vyčerpania ropy nastane za cca 50 rokov, plynu a uhlia za cca 100 rokov).

Viac informácií

Běh přes překážky - nový sport pro fotovoltaiky

Technika 6/2010

Velké projekty v ČR - pryč je strašidlo spekulativních rezervací výkonu fotovoltaiky

 

V posledních měsících se objem rezervací výkonu u českých distributorů (ČEZ, Eon, PRE, ČEPS) díky razantnímu postupu snížil podle předběžných kalkulací asi o 17 %! Zmizelo tedy největší strašidlo fotovoltaiky - spekulativní rezervace, kdy se nevědělo, co se může očekávat, kolik z toho je reálné a kolik to spotřebitele elektřiny bude stát.

Viac informácií

Bezpečnostné a environmentálne aspekty laserového pracoviska

Technika 6/2010

Laser, akronym vytvorený z anglických slov: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, je zdroj monochromatického koherentného  svetla, ktorý vznikne umiestnením zosilňovača svetla do optického rezonátora nastaveného na príslušnú vlnovú dĺžku. Ako aktívne laserové prostredia môžu slúžiť rozličné materiály v rôznych skupenstvách (obr.1). Laser mal v máji 2010 už päťdesiat rokov.

 

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky