Priemyselná ekológia

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná

Geografické aspekty rozvoja fotovoltického priemyslu na Slovensku

Technika 7-8/2014

Obnoviteľné zdroje energie sa čoraz viac stávajú dôležitým míľnikom svetovej energetiky budúcnosti. Aj napriek všetkým typom OZE či už biomasa, vodná energia, veterná alebo geotermálna, jednoznačne slnečná energia má z nich najväčší potenciál, nielen vďaka objemu prichádzajúcej energie zo Slnka a najnižšiemu zásahu do životného prostredia, ale aj z iných dôvodov ako je dostupnosť technológii a geograficky všadeprítomná využiteľnosť.

Viac informácií

Kompozitný žľab MEARIN

Technika 7-8/2014

Ucelený systém odvodňovacích žľabov MEARIN je vyrobený z inovatívneho vysokopevnostného MEA SMC kompozitu. SMC znamená sklolaminátom vystužená polyesterová živica. Avšak nie je sklolaminát ako sklolaminát, kvalita a špecifické vlastnosti sa v niektorých prípadoch podstatne líšia. MEA vsádza na technológiu SMC (Sheet Molding Compound) - spojenie polyesterovej živice, minerálnych plnív, aditív a sklolaminátových rohoží.

Viac informácií

Návrh, dodávka, montáž a zprovoznění drenážního systému Triton

Technika 7-8/2014

Úpravna vody Hradec Králové byla uvedena do provozu v roce 1963. Zdrojem surové vody je řeka Orlice. Původní projektovaný a realizovaný výkon úpravny vody byl 300 l.s-1. Po vybudování vodního zdroje Litá a vodárenské soustavy Východní Čechy se úpravna pitné vody stala záložním vodárenským zdrojem pro případ sucha.

Viac informácií

Chillventa 2014: Hľadíme pozitívne do budúcnosti

Technika 7-8/2014

Prípravy na veľtrh Chillventa 2014 sa pomaly blížia do finále. Od 14. do 16. októbra 2014 sa v Norimbergu zídu odborníci z celého sveta, no už dnes máme dôvod na radosť, nakoľko pol rok pred začiatkom výstavy sú kapacity výstavných plôch prekročené. Medzinárodný veľtrh pre chladiacu techniku, klimatizáciu, vetranie a tepelné čerpadlá si tak upevní významné postavenie v rámci prezentovania sa vystavovateľov z danej oblasti.

Zaznamenali sme rekord - viac vystavovateľov, väčšia plocha

 

Viac informácií

Jak zajistit stabilitu, účinnost čištění a bezúdržbový provoz čistírny odpadních vod?

Technika 7-8/2014

Na trhu se můžeme setkat s mnoha systémy čištění odpadních vod. Pro zvolení toho nejvhodnějšího je nutné důkladně zvážit 3 hlavní kritéria: umístění a využití čistírny odpadních vod, způsob nakládání s vyčištěnou vodou a údržba čistírny.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky