Logistika

 < 1 2 3 4 5 6 > 

Implementácia systému SmartStock.WMS

Technika 6/2009

Warehouse Management System SmartStock.WMS riadi moderný viacúčelový sklad spoločnosti Nohel Garden. Zavedenie systému SmartStock.WMS prinieslo dokonalý prehľad o tovare v sklade, spresnili sa skladové operácie a výrazne znížili chyby a zámeny tovaru.

Viac informácií

Regulace a hospodárnost provozu

Technika 1-2/2009

Značná část provozovatelů domácích technologických systémů k ohřevu vody, vytápění nebo vzduchotechniky nemá příliš v oblibě nastavování nebo změny parametrů na svých regulačních systémech.

Viac informácií

Riešenia pre jednopodlažné stavby pod jednou hlavičkou – Ruukki

Technika 09/2008

Slovenské stavebné spoločnosti prežívajú v súčasnosti zlatý vek. Príležitosti na uplatnenie ponúka stále sa rozširujúci počet zahraničných investorov, ktorý je neklamným znakom ekonomickej konjunktúry. Dobrým príkladom sú oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu, kde stavebný boom odborníci odhadujú ešte na obdobie niekoľkých rokov.

Viac informácií

Ing. Vladimír Bartoš: „Máme potenciál schopných ľudí. Využime ho!“

Technika 09/2008

Slovenská ekonomika sa síce nestáva európskym tigrom, ale zaznamenáva slušný rast. Veľký vplyv na tento rast majú zahraničné investície. Prečo sem zahraničné firmy vstupujú? Môžeme im ponúknuť lacnú a schopnú pracovnú silu. Ako dlho však táto výhoda preváži nad výhodami východnejších krajín? Vysoké dane a rýchlo stúpajúce mzdy naše postavenie stále zhoršujú. A to sa už netýka iba zahraničných investícií, ale aj našich podnikateľov. Zostáva nám teda jediné, a to schopná pracovná sila.

Viac informácií

Podpora rozhodovania výrobných firiem pri výbere informačných systémov ako základná úloha implementa

Technika 05/2008

Výrobné firmy prichádzajú k tvorcom programov s požiadavkami na riešenie technickej prípravy výroby, kapacitného plánovania, operatívneho dielenského riadenia a sledovania materiálových vstupov v čase. K týmto základným, pre výrobných manažérov východiskovým funkciám každého programového riešenia bežne pristupuje požiadavka na podporu riadenia akosti výrobného procesu s väzbou na ISO dokumentáciu.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky