Kontakty

Vydáva:

Techpark, o. z., registrácia vykonaná 22. 10. 2003 pod č. VVS/1-900/90-22538

Adresa redakcie:
TechPark, o. z.,
Pltnícka č. 4,
010 01 Žilina,
redakcia@techpark.sk

 

 

Registrované:
MK SR pod. reg. číslom 3036/2003
ISSN 1337-0022

 

 

 

 

 

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky