Kontakty

Vydáva:

Techpark, o. z., registrácia vykonaná 22. 10. 2003 pod č. VVS/1-900/90-22538

Adresa redakcie:
TechPark, o. z.,
Pltnícka č. 4,
010 01 Žilina,

+421 905 206 227

+421 948 245 249


Dana Tretiníková - tretinikova@techpark.sk

 

Zuzana Augustínová - augustinova@techpark.sk


Miroslav Hladík - hladik@techpark.sk


Roal Tretiník - redakcia@techpark.sk

 Marketing a inzercia:

e-mail: marketing@techpark.sk,
inzercia@techpark.sk

Grafika:

e-mail: grafika@techpark.sk

Registrované:
MK SR pod. reg. číslom 3036/2003
ISSN 1337-0022

 

 

 

 

 

VÝSTAVY

 

amper 250x250 sk

INDUSTRY 18 250x250