Inzercia

Cenník inzercie časopisu Technika

Inzercia

Formát časopiu A4 ( 210 x 297 mm)

Kvalita papiera: 
obalkové strany: 250 g lesklá krieda + úprava lamino lesklé
vnútorné strany: 110 g lesklá krieda


Obálková strana č. 1: 2 400 € 
Obálková strana č. 4: 2 000 €
Obálková strana č. 2 a č. 3: 1 750 €


1/11/1 strana

180 x 267 mm, alebo 210 x 297 mm na spadávku

plošná inzercia: 1 400 €

 

1/2

1/2 strany

na šírku - 90 x 267 mm alebo 105 x 297 mm na spadávku

na výšku - 180 x 125 mm alebo 210 x 140 mm na spadávku

plošná inzercia: 800 €
1/3

1/3 strany

na šírku - 180 x 80 mm alebo 210 x 95 mm na spadávku

na výšku -  58 x 267 mm alebo 73 x 297 mm na spadávku

plošná inzercia: 600 €1/4 strany

na šírku - 180 x 60 mm
na výšku - 90 x 125 mm

plošná inzercia:  450 €

Agentúrna zľava: 15 %

Zľavy pri opakovaní:
3 až 5-násobnom: 5 %, 5 až viacnásobnom: 10 %
Agentúrna zľava: 15 % 
Platí iba jeden druh zliav.


TechPark, vydavateľstvo, Pltnícka 4, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 16 56 - 8 
E-mail: redakcia@techpark.sk
Web: www.techpark.sk


 

Viac informácií

Pridaná hodnota pre klientov časopisu Technika

Inzercia

Časopis Technika v roku 2019 vošiel do sedemnásteho ročníka. Vydavateľstvo pre všetkých klientov a inzerentov pripravilo niekoľko nadštandardných benefitov.

Viac informácií

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky