Informačné technológie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná

Význam elektrotechniky neustále narastá

Technika 9-10/2012

Elektrotechnika má v celosvetovom meradle osobitné postavenie. Jej význam sa neustále zvyšuje a najmä v súvislosti s komunikačným a technickým rozvojom bude v budúcnosti stále narastať. Preto aj v ekonomike Slovenska má elektrotechnika významné postavenie a od jej rozvoja bude závisieť miera participácie na ekonomickom začlenení nielen do európskeho, ale aj celosvetového ekonomického priestoru. Významnú úlohu pri jej rozvoji elektrotechniky, riešení aktuálnych problémov na všetkých úrovniach,  organizovaní rozličných podujatí a aktivít, zvyšovaní odbornej úrovne pracovníkov v odbore, výmene skúseností a pod. má Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (ďalej len SEZ-KES). Viac informácii o činnosti SEZ-KES poskytol Ing. František Kinčeš, prezident SEZ-KES.

Viac informácií

SolidWorks World 2012 - druhý deň

Informačné technológie


Viac informácií

SolidWorks World 2012 - prvý deň

Informačné technológie

Viac informácií

SoliWorks World 2012

Technika 3-4/2012

„Ideš z Aljašky“, opýtal sa ma v letiskovej hale muž stojaci za mnou po mojom príchode do californského mesta Dia Diego. Nečudo. Teplý kabát s kožušinovým límcom nesvedčil o inom. Priletela som však zo Slovenska a dôvodom mojej návštevy tohto krásneho mesta na brehu Pacifiku bolo stretnutie ľudí, ktorí mali spoločný cieľ - navštevu Solid Works World 2012.

Viac informácií

Ovládajte svoj domov cez mobil

Technika 11-12/2011

V kategórií Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS 2011 bola ocenená „Úsporná elektroinštalácia Niko Home Control". Ide o prvú elektroinštaláciu elektronického systému riadenia domu pre rodiny, s ktorou doma aktívne sporia. Obyvateľom domu umožňuje nielen sledovať spotrebu energií, ale aj ľahko ovládať osvetlenie, kúrenie, ventiláciu alebo rolety. Eko-displej ukazuje, koľko energie spotrebuje domácnosť, čo jej obyvateľov zvyčajne vedie k tomu, aby zbytočne neplytvali energiami. Aplikácie sa dajú jednoducho ovládať spínačmi alebo centrálne dotykovou obrazovkou či smartfónom.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky