Energetika

Prvá  < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >  Posledná

Bioplynové stanice spracovávajúce živočíšny odpad

Technika 7-8/2014

V súčasnej dobe sa na Slovensku v odborných kruhoch vedú diskusie, či bioplynový boom už skončil, či vôbec bude pokračovať budovanie nových bioplyniek aspoň v nejakej podobe, alebo či sa čísla niekedy vrátia niekde na úroveň rokov 2011/2012, kedy bioplyn skutočne na Slovensku expandoval.

Viac informácií

Výstavba bioplynovej stanice

Technika 7-8/2014

Každý podnikateľský subjekt by sa mal snažiť o znižovanie svojich nákladov s cieľom zameraným na dosiahnutie optimálnym ekonomických výsledkov. Je viacero spôsobov ako dosiahnuť toto optimum. Jedným z nich je šetrenie na poli energetických vstupov, ktoré priamo ovplyvňujú hospodársky výsledok firiem. V Tatranskej mliekarni a.s., v Kežmarku sa rozhodli pre kontrolu nad svojou energetickou spotrebou. Vybrali si možnosť zefektívnenia výroby energií.

Viac informácií

Chillventa 2014: Hľadíme pozitívne do budúcnosti

Technika 7-8/2014

Prípravy na veľtrh Chillventa 2014 sa pomaly blížia do finále. Od 14. do 16. októbra 2014 sa v Norimbergu zídu odborníci z celého sveta, no už dnes máme dôvod na radosť, nakoľko pol rok pred začiatkom výstavy sú kapacity výstavných plôch prekročené. Medzinárodný veľtrh pre chladiacu techniku, klimatizáciu, vetranie a tepelné čerpadlá si tak upevní významné postavenie v rámci prezentovania sa vystavovateľov z danej oblasti.

Zaznamenali sme rekord - viac vystavovateľov, väčšia plocha

 

Viac informácií

Ekonomika provozu obecní výtopny na biomasu

Technika 7-8/2014

Obnovitelné zdroje energie jsou důležitou součástí energetického mixu České republiky. Největší potenciál v České republice v současné době má biomasa. Dosud nejvíce zastoupenými palivy pro provozy energeticky využívající biomasu je dřevní hmota a sláma obilovin. Vlivem prudkého nárůstu provozů využívajících tyto druhy paliva se zvláště kvalitní dřevní hmota ocitá prakticky na hranici vyčerpání.

Viac informácií

Co s odpadním teplem z tepelných elektráren?

Technika 7-8/2014

Tepelné elektrárny (uhelné, atomové či jiné) odevzdávají zhruba polovinu nasazené primární energie prostřednictvím chladících věží do atmosféry. Tepelné čerpadla (vzduch-voda) produkují otopné teplo nejvyšší měrou v nejchladnějším ročním období. Jejich topný faktor klesá s poklesem ochlazovaného vzduchu.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky