Edičný plán

Edičný plán časopisu Technika na rok 2019

Technika 5-6/2019

AUTOMATIZÁCIA

robotizácia a automatizácia
pneumatické a hydraulické systémy
fluidná technika a pohony
priemyselný softvér

STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE

obrábacie a tvárniace stroje, náradie
povrchové úpravy
zváranie

LOGISTIKA
manipulačná a skladovacia technika
označovanie


Uzávierka: 28. 4. 2019


Výstavy:

MSV Nitra 21. -24. 5. 2019
EloSys 21 - 24. 5. 2019

Viac informácií

Pridaná hodnota pre klientov časopisu Technika

Časopis Technika v roku 2019 vošiel do sedemnásteho ročníka. Vydavateľstvo pre všetkých klientov a inzerentov pripravilo niekoľko nadštandardných benefitov.

Viac informácií

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky