Technika_2016

Edičný plán

Edičný plán časopisu Technika na rok 2017


Technika 1-2/2017

ENERGETIKA

vzduchotechnika, vetranie, klimatizácia
moderne vykurovanie
racionálne využívanie energii
obnoviteľné zdroje energie
technické vybavenie budov
meranie a regulácia
elektronika, elektrotechnika, osvetlenie
priemyselný softvér
vodné hospodárstvo
vodoinštalácia


Uzávierka: 16. január 2017


Výstavy:

Moderní  vytápění 2. - 5. 2. 2017
AQUA Therm Nitra 7. - 10. 2. 2017


Technika 3-4/2017

ELEKTROTECHNIKA a ENERGETIKA

elektronika, elektrotechnika
meranie a regulácia
zabezpečovacia technika
automatizačná technika
vykurovanie, racionálne využívanie energii
obnoviteľné zdroje energie

AUTOMATIZÁCIA
priemyselná automatizácia
pohony a fluidná technika
informačné a komunikačné technológie
priemyselný softvér


Uzávierka: 28. február 2017


Výstavy:

AMPER Brno                        21. - 24. 3. 2017

FOR Energo Praha                9. - 12. 4. 2017


FOR Infosys Praha   9. - 12. 4. 2017


Technika 5-6/2017

STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE

obrábacie a tvárniace stroje, náradie
povrchové úpravy
zváranie
chemický priemysel

AUTOMATIZÁCIA
robotizácia a automatizácia
pneumatické a hydraulické systémy
fluidná technika a pohony
priemyselný softvér

LOGISTIKA
manipulačná a skladovacia technika
označovanie


Uzávierka: 2. máj 2017


Výstavy:

MSV Nitra 23. -26. 5. 2017
EloSys 23. - 26. 5. 2017
Czech Raildays, Ostrava      13. - 15. 6. 2017Technika 7-8/2017

VODOHOSPODÁRSTVO

hydroenergetika 
čistiarne odpadových vôd
úprava vody

EKOTECHNIKA
recyklácia
stroje pre priemyselné čistenie
obnoviteľné zdroje energie


Uzávierka: 12. máj 2017


Výstavy:

Vod-ka Praha  23. - 25. 5. 2017


Technika 9-10/2017

STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE

obrábacie a tvárniace stroje, náradie
povrchové úpravy
zváranie
chemický priemysel

AUTOMATIZÁCIA
robotizácia a automatizácia
pneumatické a hydraulické systémy
fluidná technika a pohony
elektrotechnika, meracia technika
priemyselný softvé

LOGISTIKA
manipulačná a skladovacia technika
označovanie


Uzávierka: 14. september 2017


Výstavy:

MSV Brno 9. - 13. 10. 2017


Technika 11-12/2017

ELEKTROTECHNIKA

elektronika, elektrotechnika
zabezpečovacia technika
meranie a regulácia
osvetlenie
regulačná a meracia technika
informačné a komunikačné technológie
priemyselný softvér


AUTOMATIZÁCIA
robotizácia a automatizácia
priemyselný softvér


Uzávierka: 21. oktober 2017


Výstavy:

Envitech Brno 9. - 13. 10. 2017Technika 2017 - edicny plan PDF


Viac informácií

Pridaná hodnota pre klientov časopisu Technika

Časopis Technika v roku 2017 vošiel do pätnásteho ročníka. Vydavateľstvo pre všetkých klientov a inzerentov pripravilo niekoľko nadštandardných benefitov.

Viac informácií

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky

Výstavy