Bioplynové stanice

 < 1 2 3 4 5 6 > 

Ekonomika bioplynových stanic bez provozních podpor

Technika 3-4/2014

Díky nastavení provozních podpor ze strany ERÚ (Energetický regulační úřad) a investičním opatřením financovaným z EAFRD (European Agriculture Fund For Rural Development) prostřednictvím PRV (Program rozvoje venkova) zažil obor bioplynu v České republice v uplynulých sedmi letech razantní rozvoj. Obdobně tomu bylo v celé Evropě.

Viac informácií

AlphaFERM: Energie z biomasy a bioodpadu pro farmáře a obce

Technika 1-2/2014

Odpady jsou znamením dnešní doby. Jejich množství se kvůli stále rostoucí produkci a spotřebě především ve vyspělých zemích dlouhodobě zvyšuje. Platí to také o biomase a bioodpadech, jejichž další ekonomické využití řeší stále více farmářů a obcí. Naštěstí se objevují nové a nové technologie, které umí tento problém vyřešit. Jednou z nich jsou bioplynové stanice, které dokáží z biomasy a bioodpadů vyrobit elektřinu nebo teplo.

Viac informácií

Jak zlepšit práci BIOPLYNOVÉ STANICE

Technika 1-2/2014

Dokud bude Slunce v naší sluneční soustavě svítit, nemusí se lidstvo obávat nedostatku energie. Obnovitelné zdroje energie jsou schopny zabezpečit lidstvu dostatek energie bez negativních vlivů neobnovitelných zdrojů energie na život na naší planetě.

Viac informácií

Míchadla a čerpadlá pro zemědelství a bioplynové stanice

Technika 1-2/2014

MEZ, a.s., je tradiční český výrobce čerpa­del, míchadel, elektromotorů, generátorů a odvozených zařízení. Nachází se v obci Nedvědice, asi 40 km severozápadně od Brna. Hlavní cíl firmy je produkovat výrobky nejvyšší kvality a poskytovat nejvyšší úroveň služeb všem našim zákazníkům.

<<< kliknite na obrázok - prezentácia spoločnosti MEZ

Viac informácií

Meranie vyrobeného plynu

Technika 1-2/2014

V oblasti produkcie bioplynu, skládkového plynu a bahenného plynu je monitorovanie, analýza plynu a tiež monitorovanie únikov neoddeliteľnou súčasťou pracovného postupu.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky