Bioplynové stanice

 1 2 3 4 5 6 > 

Bioplynové stanice, životní prostředí a efektivita provozu

Technika 1-2/2015

Bioplynové stanice pracují na principu anaerobní fermentace organického substrátu, který chceme zpracovat. Dnešní technologie bioplynových stanic pracují s vysokou účinností a při kvalitním využití tepla jsou schopny pracovat s účinností vyšší než 80 % jako velmi kvalitní lokální zdroje energie a tepla. Pokud použijeme místo kogenerační jednotky trigenerační jednotku, máme k dispozici nejen elektrickou energii a teplo, ale také chlad, který mohou využívat různé technologie zpracování, nebo konzervace, zvláště v subtropických a tropických oblastech.

prezentácia firmy SKALDA

<<< kliknite na obrázok

Viac informácií

Oleje a mazivá pre bioplynové stanice

Technika 1-2/2015

Na rastúcom slovenskom i českom trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie, sa vo významnej miere presadzujú aj bioplynové stanice (ďalej BPS). Zo zdrojov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR vyplýva, že na Slovensku je v prevádzke okolo 100 BPS s úhrným výkonom 101 MW.

Viac informácií

Štyri kroky na zlepšenie produkcie bioplynu

Technika 3-4/2017

V súčasnosti, keď sa technológia anaeróbneho vyhnívania v bioplynových staniciach (BPS) na Slovensku a v Čechách rozvinula, už nastal snáď čas začať rozmýšľať ako optimalizovať produkciu bioplynu, zvýšiť jeho tvorbu a znížiť náklady.

V tomto článku sa pozrieme na niektoré preukázané technológie používané frimou Metamo na zlepšenie existujúcich BPS.

Viac informácií

Minimalizace spotřeby technologické vody

Technika 7-8/2015

Technologické vody jsou v mnoha provozech nezbytným médiem pro zajištění výroby. Řada výrobních procesů vyžaduje značnou potřebu vody. Technologická voda je v mnoha případech ve výrobním procesu významně znečištěna a je jako odpadní voda vypouštěna do kanalizace, případně, při nesplnění limitů stanovených kanalizačním řádem, je likvidována jako kapalný odpad.

Viac informácií

Analyzátory plynov a spalín v bioplynových staniciach

Technika 1-2/2015

Sledovanie zloženia a koncentrácie bioplynu

Nemusím zvýrazňovať význam alternatívnych zdrojov energie, ako je vietor, voda, bioplyn, drevný plyn, slnečné energia atď.  Bioplyn je palivo, ktoré vzniká fermentáciou poľnohospodárskeho  odpadu, kvapalných alebo pevných odpadov živočíšneho pôvodu či zvyškovej biomasy v lesníctve, odpadu v potravinárstve a pod. Čo sa týka objemu získanej energie, zo skládky s rozlohou cca15 ha s ročnou hmotnosťou odpadov cca 180 tisíc ton môžeme získať 20 až 30 GWh energie ročne. Bioplyn sa využíva na výrobu elektriny, ako zdroj na ohrev vody a po očistení a ošetrení aj ako palivo na pohon motorov (CNG).

Ivan Hatiar – EKOtrón www.mru.sk

Viac informácií

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky