Technika_2016

Astronómia

 1 2 3 4 5 > 

Rozpustenie kozmickej hmly

Technika 1-2/2011

DTím európskych astronómov pomocou ďalekohľadu ESO / VLT zmeral vzdialenosť doteraz najvzdialenejšej galaxie. Starostlivou analýzou slabého svetla galaxie vedci zistili, že takto vypadala v čase, keď bol vesmír starý 600 miliónov rokov. Červený posun svetla galaxie je 8,6, čo znamená, že ide o prvé potvrdené pozorovanie objektu, ktorého svetlo prerazilo nepriehľadnú vodíkovú hmlu vypĺňajúcu mladý vesmír. Výsledky pozorovaní boli uverejnené koncom októbra 2010 v časopise Nature.

Viac informácií

Nové chápanie vývoja vesmíru

Technika 1-2/2011

Pozorovanie vykonané pomocou ďalekohľadu ESO / VLT prvýkrát poskytlo priamy dôkaz, že mladé galaxie mohli priberať na váhe vďaka tomu, že nasávali chladný plyn zo svojho okolia a získanú hmotu využili na nekontrolovanú tvorbe nových hviezd. V prvých miliardách rokov po veľkom tresku veľmi výrazne vzrástla hmotnosť priemernej galaxie a prečo sa tak stalo je jednou z najzaujímavejších tém modernej astrofyziky. Výsledky štúdie boli publikované v časopise Nature.

Viac informácií

Kozmický „supervulkán“ v akcii

Technika 11-12/2010

Vesmírna "super-sopka" v masívnej galaxii M87 vybuchuje a chŕli plyn z jej vnútra. Svedčia o tom aj najnovšie snímky s röntgenového observatória Chandra a teleskopu Very Large Array. Intenzívnu aktivitu tejto galaxie ovláda mimoriadne veľká čierna diera nachádzajúca sa v jej strede. Práve táto diera zabraňuje tvorbe stoviek miliónov nových hviezd v galaxii M87.

Viac informácií

Hviezdy „ťažkej váhy“

Technika 11-12/2010

Výskumný pracovník Paul Crowther z University of Sheffield, objavil pomocou Európskeho Južného Observatória (ESO), doposiaľ najhmotnejšie hviezdy. Pre tento účel použil tzv. „Verry Large Telescope" - VLT (systém štyroch ďalekohľadov s priemerom hlavných objektívov 8,2 metrov). Nájdené hviezdy sú až dvakrát hmotnejšie, ako doterajšie rekordné, ktoré definovali aj teoretickú hornú hranicu hviezdnej hmotnosti. Dosahujú viac ako 300 násobok hmotnosti Slnka.

Viac informácií

SVETLO = čierne diery + tmavá hmota

Technika 10/2010

Dve z najtmavších vecí vo vesmíre môžu vytvárať svetlo alebo prinajmenšom radiáciu. Keď sa prúdy vyvrhnuté z extra masívnej čiernej diery v strede galaxie zrazia s tmavou hmotou, mohli by produkovať gama žiarenie rozpoznateľné zo Zeme. Týmto spôsobom by bolo možné dokázať neuchopiteľnú tmavú hmotu.

Viac informácií

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky