Automatizované skladové systémy

V čase neustále sa zvyšujúcich nárokov na rýchlosť a bezchybnosť spracovania objednávok, stojí nejedna firma pred nutnosťou systémovej zmeny v procese skladovania. Zvyšujúce sa ceny skladových priestorov i pracovnej sily prispievajú k tomu, že stále viac firiem sa prikláňa k (aspoň čiastočnej) automatizácii skladových procesov.

Sklad v pohybe
Automatizované skladové systémy vnášajú do skladovania dynamiku. Operátor už nemusí (tak ako pri použití statických regálov) tovar vyhľadávať a prechádzať od jedného regálu k druhému. Či už hovoríme o paternosterových systémoch (alebo zjednodušene tzv. obehových regáloch) alebo výťahových systémoch, ich základnou charakteristikou je, že pracujú na princípe „tovar k obsluhe“. Tovar teda automaticky privážajú na polici do výdajového otvoru, kde ho obsluha môže bez problémov odobrať.

Stále obľúbenejšie výťahové modulárne zariadenie typu Shuttle (či už ide o základnú verziu Kardex Shuttle XP, alebo veľkokapacitne skladové systémy Shuttle Plus alebo Shuttle XPcrane) môže dokonca siahať až do výšky 30 metrov, takže dokonale využíva celú výšku skladu, teda priestor, ktorý ostáva väčšinou nevyužitý. Výšku zariadenia pritom možno určiť v krokoch po 100 mm. Neporovnateľnou výhodou je automatické meranie výšky skladovaného tovaru a uskladnenie police vždy na ideálne miesto vo vnútri systému. Toto je určované vnútornou logikou (algoritmom) zariadenia.

Zariadenie, ktoré bez problémov komunikuje so softvérom pre správu skladu je schopné spracovať naraz väčšie množstvo príkazov na vyskladnenie či uskladnenie tovaru, automaticky optimalizuje interval práce s policami tak, aby boli minimalizované neproduktívne prestoje obsluhy.

„Automatizované výťahové systémy v spojení so softvérom možno nastaviť tak, aby boli ideálne na dávkové vy-/uskladnenie tovaru a jeho doplňovanie, ale umožnili napríklad aj tzv. urgentný výber, pokiaľ hovoríme o skladovaní stredne- a vysokoobrátkových položiek.. Umožňujú tiež kontrolovaný prístup k cennému tovaru či komponentom, čo zas vyhovuje zákazníkom, ktorí skladujú nízko- a stredneobrátkové položky“, hovorí Štefan Zaťko zo spoločnosti Kardex Slovensko.

Príprava stredne a vysokoobrátkových položiek

Dávkové „vychystávanie“ ( tzv. Batch Picking) je proces, kedy sú objednávky hromadne spracovávané, tak aby bola dosiahnutá čo najvyššia efektivita. Dávka obyčajne obsahuje 6 až 12 položiek. Operátor identifikuje obsah dávky (napríklad pomocou snímača čiarového kódu). Výťahový systém priváža policu obsahujúcu položky k vyskladneniu do výdajového otvoru. Po vyskladnení tovaru je stlačením tlačidla systém operátorom informovaný o dokončení operácie a odváža policu. Vyskladnenie zo systémov umiestnených vedľa seba (príp. z veľkokapacitného zariadenia s niekoľkými výdajovými otvormi) softvér automaticky riadi tak, aby mohol operátor odoberať tovar u jedného výdajového otvoru, zatiaľ čo u vedľajšieho otvoru sa už pripravuje ďalšia polica s tovarom odberu. Pracuje teda prakticky na rovnakom princípe ako systémy typu miniload. Operátor sa pohybuje po minimálnych trasách medzi jednotlivými aktívnymi výdajovými otvormi a je eliminované neproduktívne vyhľadávanie tovaru, čakanie a dlhé pochôdzky obsluhy. Tento spôsob „vychystávania“ sa používa najčastejšie pri vyskladňovaní malých súčiastok a komponentov. V porovnaní s manuálnym „vychystávaním“ sa časy spracovania objednávky skracujú až o 600 percent.
Pokiaľ musí sklad či výroba okamžite zareagovať na požiadavku zákazníka/výroby na výber položky zo skladovacieho systému, je s pomocou automatizovaného skladovacieho systému možné vykonať túto operáciu bez zásahu do kontinuity procesu bežného vyskladňovania objednávok. Hovoríme o tzv. urgentnom výbere (Hot Pick), ktorý automatizované skladové systémy v kombinácii so softvérom tiež bez problémov umožňujú.

Riešenie pre sklady s pomalým a stredneobrátkovým tovarom
Pokiaľ hovoríme o pomaly- a stredneobrátkovom tovare, potom je dôraz kladení predovšetkým na kontrolu prístupu k týmto skladovaným položkám a celkovo ich priestorovo úsporné uskladnenie. Aj v tomto prípade sú automatizované systémy ideálnym riešením. Prístup k tovaru u systémov typu Shutlle je totiž chránený opláštením a vnútornými dvermi systému proti neoprávnenému prístupu ale aj nepriaznivým vplyvom prostredia. Prístup do celého skladovacieho systému či k vybraným policiam môže byť chránený prístupovým kódom, ktorým disponuje len vybraný skladník či skladníci. V prípade práce s drahými súčiastkami sa toto riešenie priam samo ponúka. Na druhej strane je tovar uložený maximálne komprimovaný, teda s minimálnymi rozstupmi a zariadenie využíva celú svetlú výšku skladovacej haly. Na malej zastavanej ploche tak možno dosiahnuť skladovaciu kapacitu neporovnateľnú so statickými regálmi.
Text: Kardex

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky