Technika 05/2008

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Posledná

Nástrojová brúska radu LT

Technika 05/2008

Vývojom rôznych nástrojových systémov na vysekávanie plechu a stále rýchlejších strojov využívajúcich tieto systémy vznikla potreba častého brúsenia nástrojov.

Viac informácií

Ekologické maziva na bázi esteru splňují vysoké technologické a ekologické požadavky

Technika 05/2008

Použití ekologických maziv se doporučuje vždy tam, kde jde o to, udržet na minimu možné poškození životního prostředí, ke kterému by mohlo dojít prosakováním (olejové havárie) nebo úkapy olejové náplně. V některých zemích, například v Německu nebo ve Švédsku, jsou úřady dokonce vyžadovány pro práci v ekologicky citlivých zónách, jako jsou území ochrany vod.

Viac informácií

Prediktivní řízení údržby – proč se zabývat vibrační diagnostikou strojů

Technika 05/2008

Údržba hrála v podniku vždy nezastupitelnou roli. V poslední době, kdy narůstá ekonomický tlak na každý podnik, je důležitost nákladů na údržbu ještě umocněna. V celkových nákladech podniku tvoří vždy výdaje na opravy a údržbu významnou část. Proto je uvítáno každé jejich snížení.

Viac informácií

Mobilné kompresory KAESER

Technika 05/2008

Využitie stlačeného vzduchu, ako formy energie v oblasti stavebníctva má v posledných rokoch výrazný stúpajúci charakter. Dôvodom je nielen nárast objemu prác v tejto oblasti, ale aj používanie nových technológií. Tieto technológie vyžadujú nie len zlepšenie kvalitatívnych parametrov stlačeného vzduchu, ako je zbytkový obsah oleja, vlhkosť, teplota, veľkosť prachových častíc, ale aj parametrov vplývajúcich na okolité prostredie, ako je množstvo CO2 vo výfukových plynoch, hlučnosť kompresora, prevádzkyschopnosť od -25 °C do +50 °C. Firma KAESER Kompressoren so sídlom v Nemeckom meste Coburg pre rok 2008 inovovala tretinu mobilných kompresorov vo všetkých veľkostných a typových radách.

Viac informácií

Súvislosti medzi pórovitosťou a vhodne nastavenými parametrami v ochranných atmosférach pri zváraní

Technika 05/2008

Zvýšené vstupy do nákladov na zvárané konštrukcie spôsobujú rôzne opravy nesprávne navrhnutých alebo urobených zvarových spojov. Väčšine nedokonalostí a defektov zvarov sa dá predísť správnym výberom zváracích parametrov a vhodnou prípravou zvarových plôch. Ďalšie faktory, ktoré vstupujú do optimalizácie procesu sú dobre vyškolený zvárač, kvalitný prídavný materiál a udržiavaný vhodný zvárací zdroj. Ale v tomto príspevku by sa autori chceli venovať vplyvu ochranných atmosfér na optimalizáciu procesu: Riadenie kvality výroby nevyhnutne potrebuje sústavné vyhodnocovanie výrobných nákladov a kvalitné vedenie dielenského procesu.

Viac informácií

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky