Technika_2016

Istenie svetelného obvodu s použitím napájacích zdrojov MEAN WELL

Vstupné napätie zdroja MEAN WELL

Ak vstupné napätie je jednosmerné, sínusové, alebo pulzné, maximálna hodnota sa vypočíta ako 1,4 násobok špičky udávaného sínusového napätia v technickom liste. Napríklad ak je vstupné napätie 85 až 264VAC, môže sa zdroj napájať napätím 120 až 370VDC...

Viac informácií

Analyzátor motorů a kvality elektrické energie

Měření mechanické zátěže obvykle vyžaduje snímače zátěže, které mohou být drahé, nebo je není možné použít kvůli fyzickým omezením. Nový analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke® 438-II pomocí speciálních inovativních algoritmů analyzuje kromě kvality třífázové elektrické energie také točivý moment, účinnost a rychlost a určí výkon systému a případné přetížení, takže není třeba používat snímače zátěže motorů.

Viac informácií

Jak porozumět účinnosti motorů i příčinám poruch

Elektromotory převádí elektrický výkon na mechanické otáčivé síly, které tvoří hnací sílu průmyslu. Měření a analýza těchto sil – mechanického výkonu, točivého momentu a otáček – představuje ve spojení s kvalitou elektrické energie důležitý prvek k posuzování výkonu a stavu.

Viac informácií

Značení laserem bez kontaminace prostředí

Co se děje po označení plastového dílu laserem? Vzniká fotochemická reakce, jejímž výsledkem je kontrastní značení, které je dané lomem světla na povrchu plastu.

Viac informácií

Plasty a kaučuk globálně s nejlepšími růstovými perspektivami

Celosvětový úspěch chemického průmyslu se demonstruje především růstem použití plastů a kaučuku jako materiálu, které v období 1950 až 2015 rostlo v průměru o 8,5 procent ročně. Tak vysoká jako v padesátých až sedmdesátých letech minulého století růstová čísla dnes již nejsou, ale s meziročně 4 až 5 procenty jsou i v novém tisíciletí stále kladná, byť značné rozdílná podle regionů, produktů nebo aplikacích.

Viac informácií

Zváracie pracovisko a jeho bezpečnostné a environmentálne charakteristiky

Zváranie je proces, ktorým sa vytvorí trvalý, nerozoberateľný spoj dvoch alebo viacerých materiálov. Zvárať je možné kovové a nekovové materiály s podobnými alebo rôznymi vlastnosťami. Všeobecnou požiadavkou na zváranie je vytvorenie takých termodynamických podmienok, pri ktorých je umožnený vznik nových medziatómových väzieb.

Viac informácií

Bezpečnostné a environmentálne aspekty laserového pracoviska

Laser, akronym vytvorený z anglických slov: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, je zdroj monochromatického koherentného  svetla, ktorý vznikne umiestnením zosilňovača svetla do optického rezonátora nastaveného na príslušnú vlnovú dĺžku. Ako aktívne laserové prostredia môžu slúžiť rozličné materiály v rôznych skupenstvách (obr.1). Laser mal v máji 2010 už päťdesiat rokov.

 

Viac informácií

Kariéra v Brose

Pripojte sa

_____Časopis_Technika_na _facebooku