Chemický priemysel v časopise Technika

K 2016 Düsseldorf – motor inovací a mezinárodního businessu

V říjnu více než 3000 společností z oboru plastů a kaučuku představí řešení budoucnosti pro produkty, procesy i problémy

Viac informácií

Priemyselné podlahy - PVC panely

Nemôžete zastaviť výrobu a uskutočniť opravy nevyhovujú­cich podláh? Inštaláciu panelov je možné zrealizovať aj na rôzne poškodené povrchy, ktoré sa vopred len čiastočne lokálne upravia.

Viac informácií

Tryskací turbíny Rutten Long Life

Vyčerpání možností optimalizace výroby přispívá rozhodujícím způsobem k podporování konkurenceschopnosti podniků. Jednu možnost zde nabízí RetroFit tryskacích zařízení Rösler s turbínami Rutten Long Life.

Viac informácií

Glasurit RATIO Truck systém

K zásadným princípom Glasuritu patrí byť neustále lepším a lepším. V rámci tohto kontinuálneho procesu zlepšovania sa bol prepracovaný aj úspešný Glasurit RATIO Truck systém so svojimi vrchnými lakmi Radu 68. Nový systém teraz zabezpečí lakovanie úžitkových automobilov v novej vrcholnej forme.

Viac informácií

Eliminujte pracovné úrazy systémom Lockout/Tagout

 

15-20 % pracovných úrazov vzniká počas zásahov do strojov. Zvýšte bezpečnosť práce počas servisných zásahov do zariadení pomocou zamykacích riešení Lockout/Tagout a inšpirujte sa novým sprievodcom systémom Lo/To.

 

Viac informácií

Zváracie pracovisko a jeho bezpečnostné a environmentálne charakteristiky

Zváranie je proces, ktorým sa vytvorí trvalý, nerozoberateľný spoj dvoch alebo viacerých materiálov. Zvárať je možné kovové a nekovové materiály s podobnými alebo rôznymi vlastnosťami. Všeobecnou požiadavkou na zváranie je vytvorenie takých termodynamických podmienok, pri ktorých je umožnený vznik nových medziatómových väzieb.

Viac informácií

Chemický priemysel

Chemický priemysel v časopise Technika

Technika 5-6/2016Listujte a čítajte

 

Pripojte sa

_____Časopis_Technika_na _facebooku